Top

ทัศนคติเชิงบวก : คู่มือสู่ (สู้) ปีใหม่

ทัศนคติเชิงบวก : คู่มือสู่ (สู้) ปีใหม่

เมื่อโลกนี้เดินทางมาถึงยุคแห่งการแบ่งปันและเปลี่ยนแปลง ความคงที่คือความไม่คงที่ ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ยิ่งให้มากยิ่งได้มาก ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้เพิ่ม เป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถคาดหวังหรือคาดการณ์สิ่งใดได้ในระยะยาว การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมองเห็นและรับมืออย่างจริงจัง การปรับปรุงระบบความคิด และพัฒนาให้มีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ “ทัศนคติเชิงบวก” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิดของเราให้มีมิติมากขึ้น

 

อยากให้ลองหาข้อมูลในเรื่อง “วิธีคิดแบบกูเกิ้ล” “คิดแบบเฟซบุ๊ก” หรือกระทั่งการคิดแบบ แจ็ค หม่า หยุน หรือ แจ็ค หม่าแห่งอาลีบาบา บุคคล Top hit แห่งเอเซียที่ก้าวสู่ระดับโลกไปแล้ว เป็นมุมคิดแบบทัศนคติเชิงบวกที่คู่ขนานกับความสำเร็จในทุกถ้อยคำแห่งการสัมภาษณ์ พวกเขาเหล่านั้นสร้างพลังจากมุมมองและทัศนคติ ที่ทำให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ สู่ความสำเร็จได้

 

ทัศนคติเชิงบวกมีหลากหลายความหมายในหลากหลายสถานการณ์เพราะแต่ละคนอาจจะพบเจอปัญหาและอุปสรรคที่ต่างกัน ดังนั้นแนวทางของการคิดหรือทัศนคติก็จะต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน  แต่ผู้เขียนเชื่อว่า ทัศนคติเชิงบวกในตัวเองสร้างได้ และอย่างแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนในการสร้างทัศนคติเชิงบวกในตัวเองก็คือการยอมรับความเป็นจริง

 

อย่างแรก มองสถานการณ์รอบตัวแบบ “พิจารณา” และ “เป็นกลาง” อย่างไม่เข้าข้างตัวเอง หาเหตุผลและวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น เลิกโทษตัวเองและคนรอบข้าง พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยัง เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่

 

อย่างที่สอง – เริ่มหาข้อมูล หาความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด จงคิดเสมอว่าเรื่องทุกเรื่องมีทางออก มีมากมีน้อยก็แล้วแต่เวลาและสถานการณ์ และทางออกของทุก ๆ เรื่องก็ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว อยากให้พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดเพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเลือกแนวทางที่เดินต่อไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

 

อย่างที่สาม – ก็คือลงมือทำทำให้เต็มที่ในทุก ๆ เรื่องจงเชื่อในการกระทำให้มากที่สุดเพราะผลแห่งการกระทำที่ดีย่อมส่งผลที่ดีเสมอ

 

อย่างที่สี่วางเป้าหมายในระยะหรือช่วงเวลาที่สามารถทำได้ และวัดผล ทำแบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่คุณทำก็จะกลายเป็นวงล้อพลังใจขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตัวคุณ อย่ากังวลจนเกินไป  ถึงแม้ว่าบางสถานการณ์อาจจะประสบปัญหาและอุปสรรคมากกว่าทุกครั้ง ให้คิดว่ายิ่งปัญหาใหญ่ ถ้าผ่านได้ก็จะยิ่งสำเร็จได้มากขึ้น

 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่จุดเริ่มต้นต้องเกิดจากความคิดที่อยากสร้างทัศนคติเชิงบวกนี้ให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อน เพราะบางคนต้องการแค่ความสำเร็จแต่ไม่ได้สนใจที่มาของความสำเร็จนั้นมองดูคนสำเร็จแล้วเพียงแค่อยากมีหรืออยากเป็นตามกระแสสังคมไม่ได้พิจารณาว่าแต่ละคนที่สำเร็จนั้นต้องผ่านอะไรในชีวิตมาบ้างดังนั้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกจึงเป็นการสร้าง “พลังใจขนาดใหญ่” ให้กับตัวเราเองทำให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคสู่การสร้างความสำเร็จในอนาคตได้

 

นิตยสาร MKT Event เชื่อมั่นว่า ถ้าเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้ อย่างไม่ยากเกินไปนัก และอยากให้ทัศนคติเชิงบวก เป็นอีกหนึ่งคู่มือสู่ (สู้) ปีใหม่ ที่จะทำให้ทุก ๆ คน ก้าวผ่านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

 

เนตรนิภา สิญจนาคม

Executive Editor

netnipas@gmail.com

mkteventmag
No Comments

Post a Comment