Top

บทบาทใหม่ที่ท้าทาย -อรชร ว่องพรรณงาม

บทบาทใหม่ที่ท้าทาย -อรชร ว่องพรรณงาม

อรชร ว่องพรรณงามผู้บริหารคนใหม่ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

 

5 ปี ต่อจากนี้ (พ.ศ. 2561-2565)  ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์มาตรฐาน

และการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

กว่า 21 ปี ที่เรียนรู้ เติบโต และสั่งสมประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์ นางอรชร ว่องพรรณงาม หรือ “คุณโอน” ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ด้วยการก้าวเริ่มจากตำแหน่งเล็ก ๆ ในองค์กรระดับนานาชาติอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับโอกาสบริหารงานโครงการสำคัญ ๆ ขององค์กร ในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มโครงการ (Group Project Manager) บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด   ผู้จัดงานชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Reed Exhibitions ผู้จัดงานอันดับหนึ่งของโลก

ด้วยความสามารถที่หลากหลายและศักยภาพด้านความเป็นผู้นำ คุณโอนได้วางรูปแบบการปฏิบัติการและการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างยอดเยี่ยม  ทำให้การดูแลบริหารทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จ สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คุณโอนยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบริหารจัดการงานพืชสวนโลก “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวโรกาสทรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่ง ผู้จัดการประจำสวนองค์กรแสดง “แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้จัดการงานแสดงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงพืชจากหลากหลายวัฒนธรรมระดับ A1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาสามเดือน โดยหลังจากจบงานดังกล่าวได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากประธานบริหารเอเชียแปซิฟิก  (President Asia Pacific Award – Head Quarter) สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

ก้าวแรกจากบริษัทเอกชน สู่องค์การมหาชน

การบริหารงานในรูปแบบราชการ ถือเป็นความท้าทายอีกบทบาทหนึ่ง คุณโอนได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกฝนและพัฒนายกระดับบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ไปสู่มาตรฐานระดับโลก จนเป็นที่ยอมรับในความสามารถจากฝ่ายบริหารของสำนักงาน และได้รับเลือกให้นั่งเป็นผู้บริหารของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities Department)

 

ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความท้าทายอันยิ่งใหญ่ ในการวางแผนกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งพันธกิจที่สำคัญขององค์กร ในการวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์ มาตรฐานและการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรไมซ์ ป้อนเข้าสู่ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนากลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรไมซ์ ก่อนที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ การนำหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับนานาชาติมาใช้ (International Certified Program) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานระดับสากล การให้องค์ความรู้ด้านมาตราในระดับนานาชาติผ่าน ISO และการพัฒนาสถานที่การจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ทั้งในส่วนของห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานอีเว้นท์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับการแข่งขัน การเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event)

 

 

ดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับหน้าที่นี้ พร้อมที่จะนำทีมด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสานต่อ พัฒนาและดูแลอนาคตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ไปพร้อม ๆ กันกับพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยจะทำหน้าที่สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ สนับสนุน อำนวยความสะดวก และสร้างการรับรองในสายอาชีพไมซ์ต่อไปในอนาคต” อรชร ว่องพรรณงาม  – ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน) 

mkteventmag
No Comments

Post a Comment