Top

บาร์เทอร์คาร์ด แฟมิลี่ แรลลี่ ครั้งที่ 3 (Pr)

Bartercard

บาร์เทอร์คาร์ด แฟมิลี่ แรลลี่ ครั้งที่ 3 / ยานยนต์
เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดกิจกรรม บาร์เทอร์คาร์ด แฟมิลี่ แรลลี่ ครั้งที่ 3 ตอน The way to Oscar เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด และเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยร่วมนำสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การเรียนการสอน มอบบริจาคแก่เด็กยากไร้ในชนบท ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 นี้

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.