Top

ประกาศผล 10 สุดยอดร้านค้าแห่งเมือง สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ประจำปี 2562

image.png

“เมืองสุขสยาม” ฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ มอบรางวัลแห่งเกียรติยศ “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019”
แก่ 10 ร้านค้ายอดเยี่ยมแห่งปีประจำเมือง
ท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจ พร้อมการแสดงสุดตระการตาจาก 4 ศิลปินแห่งชาติ

“เมืองสุขสยาม” ณ ไอคอนสยาม จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “1 ศก แห่ง 7 สุข ที่เมืองสุขสยาม” ในบรรยากาศสนุกร่วมสมัย ร่วมเชิดชูผู้ประกอบการไทยกับเวทีประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศ “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019”พร้อมยกระดับและผลักดันผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์จากพื้นถิ่นสู่สากล [LOCAL TO GLOBAL] พร้อมส่งผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาขีดความสามารถ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยามณ ไอคอนสยามกล่าวถึงความสำเร็จของเมืองสุขสยามในโอกาสครบรอบ 1 ปีว่า เมืองสุขสยาม ได้รวมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจาก 77 จังหวัดทั่วไทยในทุกมิติ มารังสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยผ่าน 7 ความสุข ภายในเมืองสุขสยาม อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm) สุขแซ่บ(Thai Taste) สุขสนุก (ThaiFun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นทุกระดับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสู่สากล ด้วยจุดเด่นด้านการรักษาภูมิปัญญาไทยและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คงอัตลักษณ์ถิ่นและเชิดหน้าชูตาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการขนามนามเป็น Local Hero
“ตลอด 1 ปีที่เปิดเมืองสุขสยาม เราได้ค้นหาสุดยอดสินค้าไทยจากทุกจังหวัด ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทุกชุมชนได้หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าในเมืองสุขสยาม มาเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อให้เกิดความสุขอันสอดคล้องกับ7ความสุขของเมืองสุขสยาม และในโอกาสที่สุขสยามครบรอบ 1 ปี เราจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีผลงานโดดเด่น ที่มียอดขายและคุณภาพเป็นที่นิยมสูงสุดทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศหลายราย ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวเมืองสุขสยาม

รางวัลแห่งความภาคภูมิ “SOOKSIAM LOCAL HEROAWARDS 2019”จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการ ที่มาจำหน่ายในพื้นที่หมุนเวียนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และธนบุรี ดีไลท์ สุขสยาม พลาซ่าในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 1,000 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม (FOOD) 600 ร้านค้าและและสินค้าหัตถกรรมผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (Art & Craft)400 ร้านค้า โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 40 รายแรกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการที่มียอดขายดี 1-10 อันดับสินค้าขายดีประจำภาค เป็นสินค้าที่มีประวัติความเป็นมา และมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัด รวมถึง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสุขสยามในทุกมิติ ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการหมุนเวียนที่มาจำหน่ายอย่างน้อย 3-6 เดือน

โดยผลรางวัลของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” ประจำปี มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารพื้นถิ่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
1)กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย – คุณบุญนภา วรรณคา
2)ขนมงาบ้านชานเมือง (เด็กดอย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน – คุณรัชนีกร ออทอจักร์
3)ขนมจีบป้าพิณ จังหวัดตรัง – คุณณัฐวัตร ตันศิริเสถียร
4)ข้าวขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์- คุณทิฆัมพร รอดแสง
5)ลุงเงินกาแฟหม้อดิน จังหวัดเชียงใหม่ – คุณมณฑล อาจหาญ
รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์ จำนวน 5 รางวัล
1)HATTRA จังหวัดอุดรธานี – คุณอุไร สัจจะไพบูลย์
2)กลุ่มวิสาหกิจไทเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น – คุณเรืองอุไร ทาแป
3)ขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู – คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ
4)ตุ้มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ – คุณแสงเดือน จันทร์นวล
5)สมุนไพรทุ่งทรายทอง จังหวัดพิจิตร – นางลัดดาวัลย์ กิตติกูล

ผู้ประกอบการที่ได้รางวัล Sooksiam Local Hero

 

การจัดงานในวันนี้ ปิดฉากด้วยความอิ่มเอมใจ ด้วยการแสดงความยินดีผ่านลีลาการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์จาก 4 ศิลปินแห่งชาติ อาทินางบัวซอน ถนอมบุญ-การแสดงพื้นบ้าน ภาคเหนือ ขับซอ เรือตรีไพศาล (สันติ) ลุนเผ่-ศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ภาคกลางนางบานเย็น รากแก่น -การแสดงพื้นบ้านหมอลำ ภาคอิสาน และ นายเคล้า โรจนเมธากุล-การเชิดหนังตะลุง ภาคโต้ สร้างความเบิกบานให้กับพิชิตรางวัลและ ทุกท่านที่มาร่วมงาน รวมถึงเหล่าพันธมิตรร่วมสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์จํากัด (มหาชน)
นางลักขณากล่าวทิ้งท้ายว่า ความปิติท่ามกลางความสำเร็จในวันนี้จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในปีถัดไป เราพร้อมที่จะสร้าง 7 ความสุขในแบบความเป็นไทย อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm) สุขแซ่บ(Thai Taste) สุขสนุก (ThaiFun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope)ให้เกิดขึ้นภายในเมืองสุขสยามอย่างยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือwww.sooksiam.com FB: sooksiam
***********************************
ขอขอบพระคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
ปาจรีย์ สิริโสภณพาณิชย์ M: 081.492.9941 Email : pajaree@gourmetenterprise.co.th

ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ SASI PRConsultant
ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (หน่อย) M: 092.784.4565 Email : sasipr9@gmail.com
วิริยา เดชาติวัฒน์ (วิ) M: 089.446.8735 Email : viya.dech@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.