Top

พาณิชย์! ดัน SME ดีเด่นทั่วไทย บุกจีน และเมียนมาร์ (Sc#23)

p1 p2 p3 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย” (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยตรง พร้อมทั้งยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอ และจัดจำหน่าย ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นพลาซา ลาดพร้าว

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.