Top

สถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ (Sc#22)

Re1 Re2

คุณหญิงขวัญตาเทวกุล ณ อยุธยา (กลาง) ภริยาองคมนตรี ฯพณฯ ม.ร.ว. เทพกมล เทวกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทย โดยสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์พร้อมด้วย มร. มาร์คเคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (ที่สองจากขวา) และดร. วีระชัยเตชะวิจิตร์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ โดยมี มร. คริสเจนนี่ย์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานฝ่ายการสื่อสารสถาบันการศึกษาสากล มหาวิทยาลัยนานาชาติลอนดอนและ มร. นิธินดุตตา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหารโครงการสถาบันการศึกษานานาชาติรีเจ้นท์ร่วมเป็นเป็นเกียรติภายในงาน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.