Top

สร้างมิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทย (Sc#22)

Mu3 Mu1 Mu2 

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดตัวโครงการ มิวเซียม 4.0” ส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน พร้อมนำร่องเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ เว็บไซต์ มิวเซียมไทยแลนด์หรือ “www.museumthailand.com” ขึ้น ให้เป็น “Museum Community” หรือศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้หลัก ๆ ทั่วประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสืบค้นข้อมูล และ บัตรมิวสพาสบัตรเดียวเที่ยวได้ถึง 54 พิพิธภัณฑ์ทั่วไทย ในราคาเพียง 199 บาท

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.