Top

100Skills ปลุกกระแสสตาร์ทอัพการศึกษา (Sc#22)

1003 1001 1002

เว็บไซต์ 100skills.com จับมือ 20 พันธมิตรปลุกกระแส Thailand Startup ร่วมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่เน้นคุณภาพและครอบคลุมทักษะรอบด้าน เปิดคอร์สเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน พร้อมสนองนโยบายภาครัฐเน้นเนื้อหาพัฒนาทักษะ เพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กร และนำมาปรับใช้พัฒนาตนเองเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ ด้านผู้บริหารย้ำให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ พร้อมวางแนวทางเป็น “ผู้นำตลาดด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.