Top

MICE Career Day

MICE Career Day

วันที่       :           5 มิ.ย. 58

เวลา      :           09.00 – 18.00 น.

สถานที่   :           ห้องบอลรูม ฮอลล์ A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ หรือ MICE Career Day เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ MICE Academy Day เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ โดยมีส่วนแสดงจากผู้ประกอบการไมซ์ เปิดโอกาสรับสมัครนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าทำงานในสายอาชีพไมซ์ และเป็นศูนย์กลางกิจกรรมองค์ความรู้การศึกษาไมซ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสนับสนุนโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และพันธมิตรภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

mktevent
No Comments

Post a Comment