Top

Rubber Land

RUBBER LAND พิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่รวบรวมความมหัศจรรย์ของ “ยางพารา” ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ...

RUBBER LAND พิพิธภ...

Read More

โครงการ “Active Play ออกมาเล่น”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำโครงการ "ออกแบบ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ Active Play"...

สำนักงานกอ...

Read More

Thailand Inventors’ Day 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ...

สำนักงานคณ...

Read More

10 กิมมิค เพิ่มสีสันความสนุกให้งานอีเวนท์

MKT Event ขอเลือกนำรูปแบบของกิมมิคเล็ก ๆ น้อย ๆ 10 แบบ ที่คุณอาจเคยพบเห็นตามงานต่าง ๆ มารวมให้คุณได้เห็น บางทีหากคุณเลือกนำไปปรับใช้ อาจเกิดความ “ว้าว” ใหม่ ๆ ให้กับอีเวนท์ของคุณได้...

MKT Event ขอเลือ...

Read More

เอ็นไวโรเซล เผย 5 เทรนด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ ปี 2018

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ค่อนข้างมาก ทำให้ผู้บริโภคมีวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิม...

ปัจจุบันนี...

Read More

ขายของออนไลน์ ยังเป็นเทรนด์ของธุรกิจในปี 2018 อีกหรือไม่ ?

ในยุค 4.0 นี้ มักจะได้ยินบ่อย ๆ ว่า “การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ใคร ๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ ...

ในยุค 4.0 นี้ ...

Read More

Editor’s Talk # 32

การนำพาประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ดูจะเป็นภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับจังหวะระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก...

การนำพาประ...

Read More

The Real Meaning of Smart City

การสร้างสมาร์ทซิตี้ที่สอดคล้องกับสังคมไทยควรเป็นอย่างไร ฟังทัศนะจาก ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ - นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ ...

การสร้างสม...

Read More

Manager 4.0

สิ่งสำคัญที่ Manager ต้องตระหนักให้ได้ในโลกของการทำงานในยุคสมัยนี้ คือ ...

สิ่งสำคัญท...

Read More

3 Smart City Events in November 2017

ความรู้ในการสร้างสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะนั้น หลายคนอาจจะคิดว่ามีอยู่เฉพาะในตำราหรือเท็กซ์บุ๊คเล่มหนาที่ถูกรวบรวมอยู่ในห้องสมุด...

ความรู้ในก...

Read More

Smart Cities for Smart Citizens

ด้วยวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปสามารถปรับเติมเสริมแต่งรูปแบบการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวัน...

ด้วยวิทยาก...

Read More

30 Minutes Miracle can Change Your Mind

การเริ่มต้นที่ดีจะนำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตได้เสมอ เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถนำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตได้ในความรู้สึกแรกหลังลืมตาตื่นนอน ชีวิตและจิตใจก็จะมีแต่เรื่องดี ๆ วิ่งตรงเข้ามาหาแน่นอน ...

การเริ่มต้...

Read More