Top

น่าน Tag

วันนั้น..ที่น่าน

ชีวิตคนเราบางครั้งก็ต้องอาศัยโชคกันบ้าง ถ้าพูดแบบไม่ดูงมงาย “บางเวลาโอกาสก็เข้ามาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราจะคว้ามันไว้หรือไม่ เท่านั้นเอง”...

ชีวิตคนเรา...

Read More