Top

บริหารอย่างไรให้…ฟิน Tag

บริหารคนยุค 4 G บริหารอย่างไรให้…ฟิน

ในโลกของธุรกิจทุกวันนี้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทมากขึ้นในการทำงาน การทำงานให้ได้ตามความคาดหวังขององค์กร และทุกองค์กรก็พยายามที่จะยกระดับขีดความสามารถขององค์กรและคนในองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยีและระบบใหม่ ๆ ที่เข้ามา แต่กลไกที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ บรรลุได้ตามเป้าหมายขององค์กรได้นั้นก็คือ “คน” คนเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ...

ในโลกของธุ...

Read More