Top

มหาวิทยาลัยศิลปากร Tag

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง

วันที่       :           3 – 29 ก.ค.58 เวลา      :           10.00 – 18.00 น. สถานที่   :          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร   “สัตย์ ฉันจะซื่อตรง” นิทรรศการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ PSG Art Project นิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ของการทำ Art Project ในปี พ.ศ. 2558 นี้ PSG Art Project ได้คัดเลือกนักศึกษาชุดใหม่ 14...

วันที่       ...

Read More