Top

Thailand International Ornamental Fish Expo 2015

Thailand International Ornamental Fish Expo 2015

วันที่       :           2 – 5 มิ.ย. 58

เวลา      :           10.00 – 18.00 น.

สถานที่   :           ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แจ้งวัฒนะ

 

เชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ 2015 ภายในงานพบกับกิจกรรมการจัดประกวดปลากัดสวยงามที่มีจำนวนผู้ส่งเข้าประกวดมาก ที่สุดในโลก การจัดแสดงชนิดปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด เช่น ปลาทอง หางนกยูง กระเบน ปอมปาดัวร์ หมอสี เป็นต้น การจัดนิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ การเจรจาธุรกิจการค้า รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร

mktevent
No Comments

Post a Comment