Top

Thailand Trust Mark 2018

Thailand Trust Mark 2018

30 แบรนด์ไทยคุณภาพร่วมรับตรา T Mark ปี 2561

💠 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอวดโฉมหน้าผู้ประกอบการจาก 30 บริษัท ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สินค้าไทยได้อย่างมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ร่วมเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับตรา T Mark ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล และมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 ว่า “ตลอดการจัดโครงการThailand Trust Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการไทยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพอยู่เสมอ โดยหลักเกณฑ์ที่ทางโครงการใช้ในการคัดเลือกบริษัทให้ได้รับการรับรอง และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อการค้าในวันนี้ประกอบด้วย  ✴ 1.สถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ✴ 2.ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ✴ 3. มีการการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแรงงาน

 

บทบาทของตรา T Mark  ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคคือการเป็นตราสัญลักษณ์จากรัฐบาลไทยที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับตรานี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลครบในทุกมิติและมั่นใจได้ว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการที่มีตรา T Mark รับรอง

สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 30 บริษัทจาก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 🔻

 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 10 บริษัท คือ

🔹บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด 🔹บริษัท เชียงรายอะโกร-อินดัสทรี จำกัด 🔹บริษัท ซิโฟน่าค๊อฟฟี่ จํากัด 🔹บริษัท โกศล-อัมพา จํากัด 🔹บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด 🔹บริษัท มารีนฟายน์ฟูดส์ จำกัด 🔹บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด 🔹บริษัท โรแยลพลัส จำกัด 🔹บริษัท สหชัยไทยพืชผล จํากัด 🔹บริษัท ไทยแอ็กโกรอินเตอร์เทรด จํากัด

 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมหนักจำนวน 5 บริษัท คือ

🔹บริษัท เจริญชัยหม้อแปลง จํากัด 🔹บริษัท ยีเอสยัวซ่าสยามอินดัสตรีส์ จำกัด 🔹บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด 🔹บริษัท ทีพีเอ็นเฟล็กซ์แพค จำกัด 🔹บริษัท ยันม่าร์เอส.พี. จำกัด

 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์จำนวน 6 บริษัท คือ

🔹บริษัท อิมเม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 🔹บริษัท คังไท่เทรดดิ้ง จำกัด 🔹บริษัท เอ็มแอนด์พีเวิลด์โพลิเมอร์ จำกัด 🔹บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด 🔹บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จํากัด 🔹 บริษัท เว่ยฮาวโมลด์ จำกัด

 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นจำนวน 1 บริษัท คือ

🔹บริษัท มาชาฮีโร่ จำกัด

 

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวน 8 บริษัท คือ

🔹บริษัท ดีคิวโอโล่แอสเซท จํากัด 🔹บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด 🔹บริษัท เอชบีซีโพรดักซ์อินดัสตรี้ส์ จำกัด 🔹บริษัท คิวรอน จํากัด 🔹บริษัท ลาวิช (ไทยแลนด์) จํากัด 🔹บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จํากัด 🔹บริษัท ไพพรรณรัตน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 🔹บริษัท สเปเชี่ยลตี้เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด

[ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดโครงการ Thailand Trust  Mark มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ในการมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของประเทศในด้านการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันประสบความสำเร็จ เพราะสามารถสนับสนุนให้แบรนด์สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก 🔻

 

🔺 ในอีกด้านหนึ่ง Thailand Trust Mark ยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักรู้ในเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและการผลักดันสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark และประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-507-8266, 095-592-5663 ในเวลาราชการ ]

mkteventmag
No Comments

Post a Comment