Top

PR News

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

MKT Eventให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศหรือโฆษณาขายตรง MLM สมัครงาน รวมถึงสิ่งที่ผิดกฏหมาย โฆษณา 18+ การพนัน

Your Name (required)

ชื่อหน่วยงาน

Your Email (required)

เบอร์โทร (required)

หัวข้อ

เลือกหมวดหมู่

เนื้อหา

ขนาดรูปภาพต้องไม่เกิน 700 KB และต้องเป็นนามสกุล .JPG , .JPEG และ .PNG เท่านั้น